Sløjd

Sløjdværksted
Varetages af Niels Løvgren (tlf. 4733 4058)
 
 
Tirsdag og onsdag kl. 10 - 12
 
Vi hygger os med at fremstille næsten alt i træ.
Det er gratis at deltage og Aktivitetshuset stiller materialerne til rådighed.
Produktionen bliver i stor udstrækning afleveret til Det Kreative Værksted, som dekorerer og udsmykker det forarbejdede træ.
 
Det kreative værksted sælger de fremstillede effekter. Provenuet går til driften af Aktivitetshuset.
 
Træet bliver doneret af forskellige ædle givere, lige som vi modtager værktøj og skruer fra ældre der nedlægger deres hobbyværksteder.
Vi er meget glade for donationerne, da det holder vore omkostninger nede.
Sløjd 2
 
 
Aktivitetshuset Kongshøj | CVR: 32849741 | Kannikestræde 2C, 3550 Slangerup  | Tlf.: 47333812