Beretning for 2018

Formandens beretning ved den ordinære generalforsamling,
onsdag den 20. marts 2019 kl. 14:00

Slangerup Seniorer har i foreningsåret 2018 afholdt forskelligartede aktiviteter og arrangementer.

Hyggeligt samvær:
I februar havde vi en dejlig hyggeeftermiddag med Gule ærter med tilbehør, hvor deltagerne hygge sig.

Generalforsamling 2018:
I marts havde vi den årlige generalforsamling.

Foredrag:
I april fortalte foredragsholder Uwe Lindholdt om jordens fjerdestørste Ø,
Madagaskar. Et ganske interessant foredrag.

Halvdagsdags udflugt med bus:
I maj besøgte vi Naverhulen i Helsingør, hvor vi fik en ganske interessant
orientering om Naverbevægelsens start i den tidlige middelalder og frem til i
dag. Deltager var meget tilfreds med denne udflugt.

Heldagsdags udflugt med bus:
I september var udflugten til koldkrigsmuseet Stevnsfort, der under Den Kolde
Krig lå allerforrest i Danmarks og Nato´s forsvar. Vi besøgte både i det meget
store terræn med det underjordiske fort. Meget interessant.

Foredrag:
I oktober fortalte foredragsholder Kim Greiner om Danmark som kolonimagt,
og hvor Danmark ejede de tre vestindiske øer, om slavehandel og slaveoprør.

Vinsmagning:
I november afholdte Super-Brugsen vinsmagning for foreningen, og gennem-
gik omtalen af de aktuelle vine på elegant vis, og som alle deltog aktivt i.
De fremmødte havde det ganske dejligt.

Juleudflugt:
I december var udflugten til Gerlev Kro, og hvor vi indtog en dejlig ta´selv
julebuffet i julepyntede lokaler, der virkeligt osede af gammeldags julehygge.

Bankoeftermiddage:
Fordelt over 2018 blev der afviklet 13 bankoeftermiddage med banko- og lotterispil, herunder julebankoeftermiddag. Det har fortsat vore medlemmers store opmærksomhed.

Møder:
I henhold til vedtægterne har bestyrelsen afholdt møder således:
- 4 kvartalsvise bestyrelsesmøder, her fastlægges. fremtidens aktiviteter og arrangementer som efterfølgende vil fremgå af foreningens udsendte programmer m.m.
- 1 generalforsamling i marts 2018 med efterfølgende konstituering, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Fremtiden:
- Her i 2019 vil vi fra bestyrelsen fortsat holde foreningens nuværende aktiviteter og arrangementer med naturlige og nødvendige tilpasninger.

Medlemstal:
Foreningens medlemstal var ved udgangen af 2018, med til- og afgang, lidt over 300 medlemmer; til de nye medlemmer vil bestyrelsen byde jer velkommen og håber, at I er eller vil falde godt til i vor forening og fremadrettet vil deltage aktivt i foreningslivet.

Sammenfatning:
Bestyrelsen finder således, at foreningsåret 2018 er afviklet som planlagt, og aktiviteter og arrangementer er blevet gennemført hensigtsmæssigt og i det store og hele med en tilfredsstillende tilslutning fra vore medlemmer.

Afslutningsvis:
- Bestyrelsen håber i 2019 på et fortsat godt samarbejde med gode relation til alle sider, hvilket er med til, at der er liv i vor forening, og fremadrettet giver mulighed for at kunne fungere optimalt.
- Der skal lyde en meget stor tak til de frivillige bestyrelsesmedlemmer,
bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanten for et godt og solidt foreningsarbejdet, der i den forgangne år er udført til gavn og glæde for vore medlemmer.
- Der skal ligeledes lyde en meget stor tak til alle vore frivillige blad-uddelere, der har gjort et fint stykke arbejde i årets løb.

Så endnu engang rigtig mange tak til jer alle sammen for foreningsåret 2018.
Beretningen er hermed slut.

Beretningen overgives til dirigenten for det videre forløb.
Aktivitetshuset Kongshøj | CVR: 32849741 | Kannikestræde 2C, 3550 Slangerup  | Tlf.: 47333812