Beretning for 2018

Årsmøde 2019 – Bestyrelsens beretning
Året 2018

Aktiviteter:

Følgende aktiviteter er afholdt i løbet af 2018:
1 årsmøde, 14 bankospil, 2 heldagsudflugter til henholdsvis Zen Garden og Tisvilde Højskole, 2 modeopvisninger, 3 musikarrangementer, 2 aftener med hygge og mad, 1 grillfest, 1 Jazzmarked, 1 julemarked, 1 Luciaoptog, juleafslutning med gløgg og æbleskiver samt underholdning af Kongshøjkoret.
I alt 28 arrangementer.

Aktivitetshuset har i dette år registreret 13.750 antal brugere af huset til arrangementer og aktiviteter.

Grundet den svigtende tilgang til EDB-kurser har vi igangsat et tilbud for brugere med problemer vedrørende f.eks. Computer, Tablets, Telefoner etc. som kan møde op i PC Cafeen den første torsdag i måneden mellem kl, 14 -15.
Vi har ligeledes moderniseret teknikken og har afholdt kursus i EXCEL, EDB for begyndere samt billedbehandling/ kreativ fotografering. Et nyt hold med slægtsforskning har set dagens lys i EDB gruppen.

En stor tak skal lyde til alle instruktører i EDB gruppen.

Den nye læsekreds er også godt i gang og har just fejret 1 års jubilæum.

Annoncering og reklame:

Hjemmesiden fungerer meget fint. Men husk at anvende den. Stor tak til vores webmaster Jørn Jensen for et flot stykke udadvendt Pr- arbejde.

Endnu en tak skal lyde til Britta Sørensen for det store arbejde med at finde/ skaffe skiftende kunstudstillinger til væggene i Aktivitetshuset.

Økonomi:

Bestyrelsen/ Økonomiudvalget har i samarbejde med Frederiksund Kommune forenklet styringen af det økonomiske område og dermed lettet arbejdsbyrden i det daglige for kassereren. Mange faste opgaver skal løses. Det har vi valgt at gøre ved tilkøb af visse ydelser for at aflaste de frivillige. Der er fortaget indkøb af nyanskaffelser og der er indhentet tilbud på forbedringer af husets inventar samt miljø og energirigtige løsninger til gavn for vores økonomi.

Det Kreative værksted har – udover det betydelige kreative og sociale samvær for alle brugere – igen skabt en række gode, fine produkter, som er blevet solgt i årets løb, bl.a. ved sommer og julemarked. Det samlede salg blev ca. kr. 14.000.
Igen et meget fint resultat. En stor tak til Aktivitetsleder Marianne og alle på værkstedet som har bidraget med det flotte resultat.

Mælkejungerne har i 2018 givet et tilskud til driften på kr. 1.633.
Økonomien vil jeg ikke berette yderligere om, da regnskabet bliver gennemgået lidt senere ved kasseren.

Samlet vurdering:
Bestyrelsen finder at året 2018 er forløbet godt og den økonomiske situation er meget tilfredsstillende.

Fremtiden:

Den økonomiske situation er stabil, da Byrådet i Frederikssund Kommune i efteråret 2018 har vedtaget budget 2019, hvor Aktivitetshuset Kongshøj er blevet tildelt kr. 564.081 for 2019.

Bestyrelsen har konkluderet, at det økonomiske er så tilfredsstillende, at bestyrelsen vil fortsætte med den igangsatte plan for udvikling af Aktivitetshuset Kongshøj, herunder evaluering af såvel den økonomiske som administrative udvikling og samtidig søge at højne kvaliteten af arrangementer og øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen føler sig godt rustet til at gå ind i år 2019 og planlægger, at aktiviteter og arrangementer vil kunne fortsætte, så alle brugere kan føle glæde og tilfredshed og med ro i sindet kan tro på en lys fremtid for Aktivitetshuset Kongshøj.

Bestyrelsen ser således frem til et forsat godt og frugtbart samarbejde i resten af 2019, hvor vi fortsat vil bestræbe os på at skabe de bedst mulige rammer for Aktivitetshusets brugere og ansatte.

Afslutning:

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle brugere af Aktivitetshuset for jeres engagement og en stor tak til de mange frivillige tilkaldevagter, hjælpere, undervisere og holdledere samt korleder og aktivitetslederen. Uden jeres meget positive indstilling og hjælp havde det ikke været mulig at få det til at fungere.

Mange tak til jer ALLE

Hermed overgives bestyrelsens beretning til dirigenten for styring af eventuelle spørgsmål og debat.
Aktivitetshuset Kongshøj | CVR: 32849741 | Kannikestræde 2C, 3550 Slangerup  | Tlf.: 47333812